Miłowice

Opis

 

Wieś (sołectwo) o ponad 700-letniej historii (wzmiankowana już w 1270 roku), położona na południowy zachód od Żar, przez jej teren przebiega "czerwony" szlak turystyczny Żary - Łęknica o długości 45 km.

Warto zobaczyć:

- Gotycki kościół z XIV wieku, wzmiankowany w 1381 roku, przebudowany w 1750 (wieża zwieńczona hełmem z latarnią) i odnowiony w 1905 roku. Świątynia jednonawowa, murowana z kamienia i cegły, od południa zakrystia ze sklepieniem beczkowym, a od zachodu kwadratowa wieża. W nawie sklepienie sieciowe i w prezbiterium krzyżowo-żebrowe.
- Kamienny mur z XVI wieku otaczający kościół. Od północnej strony w linii muru usytuowana jest brama z przejazdem zamkniętym półkoliście.
- Eklektyczny pałac zbudowany w latach 1916-1920. Piętrowy, na planie prostokąta z ryzalitami, z przyczółkami w elewacjach, wieżą od frontu i wieżowymi ryzalitami w elewacji ogrodowej (zwieńczone krenelażem). Budynek nakrywa czterospadowy dach z lukarnami.
- Neoklasycystyczny dwór z około 1860 roku. Budynek parterowy z piętrowym pseudoryzalitem od północy.
- Park krajobrazowy o obszarze ponad 8 ha, rozciągający się na wschód i północ od pałacu, założony około 1860 roku i powiększony 60 lat później. Na terenie parku znajduje się staw, polany i 28 gatunków drzew i krzewów, w tym 200-300 letnie pomnikowe dęby.
- Parterowe budynki folwarczne z pierwszej połowy XIX wieku (wokół kwadratowego podwórza), nakryte dachami dwuspadowymi z naczółkami.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://szlaki.pttk.pl/lubuskie/zary02.html
http://www.gminazary.pl/index.php?id=86&lng=pl&PHPSESSID=983f94c446963256ed4bc8d863f1704c