Olszyniec

Opis

 

Wieś (sołectwo), której rodowód sięga XIII-XIV wieku, położona na wschód (z lekkim ochyleniem na północ) od Żar.

Warto zobaczyć:

- Późnogotycki dwór z początku XVI wieku, przebudowany w stuleciu XX. Budowla piętrowa z parterową przyległością, murowana z cegły, założona na planie prostokąta. Wnętrza nakryte stropami belkowymi, piwnice sklepieniami kolebkowymi, zachowane szczyty gotycko-renesansowe.
- Kurhany z okresu kultury łużyckiej i 6 pomników przyrody.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.powiatzary.pl/d_gminy/zary_g/zary_g.htm