Sieniawa Żarska

Opis

 

Wieś (sołectwo) licząca około 1,09 tys. mieszkańców, położona na zachód od Żar. Pierwsze wzmianki o Sieniawie, jako wsi lennej będącej w swojej historii w posiadaniu Bibersteinów i Promnitzów, pochodzą z XIV wieku. Budowa linii kolejowej Berlin-Wrocław, przebiegającej przez wieś, doprowadziła do jej rozwoju w połowie XIX stulecia.

Warto zobaczyć:

- Dobrze zachowany młyn wodny, tzw. "Średni", któremu dawniej "towarzyszyły" jeszcze dwa inne: "Wysoki" i "Niski".
- Gotycki kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, wzniesiony w XIV wieku, potem przebudowywany (pocz. XVI w.) i rozbudowywany (wieża w 1809 i hełm wieży w 1867). Jednonawowa świątynia jest murowana z kamienia, prostokątne prezbiterium nakrywa późnogotyckie sklepienie sieciowe, od strony południowej przylega wieża, a od północy zakrystia.
- Parterowa, ceglana dawna plebania, zbudowana w 1737 roku i powiększona w XX stuleciu.
- Dwa domy mieszkalne z XVIII wieku, drewniane, o konstrukcji zrębowej, częściowo podmurowane w XIX stuleciu.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://www.gminazary.pl/index.php?lng=pl&id=117&idi=89