Podmokle Wielkie

Opis

Wieś (sołectwo) - ludność: około 340 mieszkańców, powierzchnia: 1357,5 ha.

Podmokle Wielkie jest starą słowiańską osadą, istniejącą już przed pierwszym niemieckim osadnictwem. Jej nazwa wywodzi się od terenów, na których jest położona. Są to ziemie bagniste i wilgotne. Po sąsiedzku znajduje się wieś Podmokle Małe. Obie te miejscowości stanowią jedną gromadę o wspólnych korzeniach i historii.

Od końca lat 50-tych XIII stulecia, zarówno Podmokle Wielkie, jak i Małe, należały do klasztoru Cystersów w Obrze. Po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej przeszły pod panowanie pruskie. Część mieszkańców wzięła udział w insurekcji kościuszkowskiej roku 1794. Dwa lata później dobra duchowieństwa zostały przejęte przez administrację skarbu Królestwa Prus, a majątki klasztorne przekazane pruskim junkrom i urzędnikom. Obie wsie otrzymał radca Ritterschaftsrrath von Unruh.

W okresie zawiązywania się niepodległego państwa polskiego 18 mieszkańców Podmokli walczyło w szeregach żołnierzy powstania wielkopolskiego. Pomimo pozostania obu wsi w granicach Niemiec, ich ludność nadal nie rezygnowała
z polskości, kultywując narodowy język i tradycje, zakładając polskie szkoły
i organizacje społeczne. Polską Szkołę Mniejszościową w Podmoklach Małych otworzył oficjalnie 11 czerwca 1929 roku poseł i działacz polonijny - Jan Baczewski. Pięć lat później przedstawiciele obu wsi wzięli udział w specjalnej uroczystości w Warszawie "Ślubu Rodła z Wisłą".

Wraz z wybuchem II wojny światowej Niemcy rozpoczęli prześladowanie Podmoklan. Mężczyzn osadzono w więzieniach i w obozie koncentracyjnym Oranienburg - Sachsenhausen, a kobiety w Ravensbruck. Wielu nie wróciło już do domów.
W granicach Polski Podmokle Wielkie i Podmokle Małe znalazły się (wraz ze zmianami terytorialnymi) po zakończeniu II wojny światowej.

Tradycja regionalna:

- Korowód przebierańców zwany "Cymper", który w ostatni dzień przed środą popielcową (zapusty), śpiewając, tańcząc, życząc zdrowia, urodzaju i zbierając do koszyka datki, odwiedza po kolei gospodarstwa.

                                                              
Źródło informacji:
www.babimost.pl