Milsko

Opis


  Okolice przeprawy promowej  
 

Wieś na wschód od
Zaboru, położona na Skarpie Odrzańskiej. Na rzece funkcjonuje przeprawa promowa.

Warto zobaczyć

- Kościół p.w. Św. Jadwigi wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1376. Obecny został zbudowany w stylu barokowym w XVIII stuleciu. W końcu XIX wieku dobudowano do niego neogotycką wieżę. Wyposażenie jest barokowe. Ciekawostkę stanowią kute, dekoracyjne drzwi (1583) i kamienna renesansowa chrzcielnica ufundowana przez Katarzynę Kotwicz w roku 1601.
- Zabytkowy cmentarz z licznymi niemieckimi nagrobkami. 

Przez Milsko przebiega niebieski szlak turystyczny zwany "Dużą Pętlą Zielonogórską".

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://szlaki.pttk.pl/lubuskie/zg3001n_1.html
http://www.zetozg.pl/ugzabor/zabytki.htm