Pałac W Bobowicku

Opis

 

W miejscowości Bobowicko, na półwyspie jeziora o tej samej nazwie (gmina Międzyrzecz), położony jest późnobarokowy pałac – dawna siedziba rodu Dziembowskich. Przy pałacu zachowały się pozostałości dawnego folwarku oraz cmentarza rodowego z barokowymi, bogato zdobionymi płytami nagrobnymi
i epitafiami.

Zespół pałacowy zajmuje północną część wsi, z którą łączył się drogą dojazdową, obecnie ulicą Pałacową. Inne dojście do pałacu prowadzi od wschodu, z traktu Międzyrzecz – Poznań, wzdłuż li­nii brzegowej jeziora.

Obecny pałac wzniesiono na miejscu dworu o konstrukcji ryglowej, który został posado­wiony na zrębie jeszcze starszej budowli, której fragmenty widoczne są
w piwnicach. Pałac jest budowlą parterową, nakrytą ceramicznym dachem mansardowym. W wyniku baroko­wej przebudowy ściany ryglowe zastąpiono murowanymi. Po następnej przebudowie, da­towanej na poł. XIX wieku, na środkowych osiach elewacji głównej i ogrodowej wprowa­dzono dwukondygnacyjne ryzality zwieńczone tympanonami, pozostawiając mansardową formę dachu urozmaiconego lukarnami. W 3. ćw. XIX wieku do północnego szczytu do­stawiono przybudówkę oraz zwieńczono fasadę nowym, neoklasycystycznym detalem ar­chitektonicznym. Ostatnie zmiany wprowadzone w pierwszej dekadzie XX wieku, przez Zygmunta Fryderyka Leonarda Dziembowskiego, wzbogaciły bryłę o elementy secesyjne: balustradę tarasu, dwa pseudoalkierze z giętą w swej linii stolarką „porte-fenêtre” i znane z przekazów ikonograficznych kandelabry przy tarasie. Prawdopodobnie również w tym czasie w tympanonie fasady umieszczono herb Dziembowskich – Pomian.

Wewnątrz brak elementów oryginalnego wyposażenia. Natomiast, w Muzeum
w Między­rzeczu, znajdują się przedmioty związane z dawnymi właścicielami pałacu – Dziembow­skimi. Są to m. in. skrzynia na ubrania z 1680 roku z herbami Pomian
i Osęk
, związana z rodzinami Dziembowskich i Bronikowskich oraz portret trumienny Chrystiana Dziem­bowskiego.

 

Źródło informacji: www.miedzyrzecz.pl; http://www.lwkz.pl/monument/show/id/389