Pałac W Trzebiechowie

Opis

Trzebiechów położony jest na południowy  – wschód od Sulechowa, przy drodze lokalnej relacji Sulechów – Bojadła. Pałac usytuowany jest w centrum miejscowości, po północno – wschodniej stronie drogi, oddzielony od niej obszernym dziedzińcem. Za rezydencją rozciąga się duży park krajobrazowy. 
Rycerskie dobra trzebiechowskie od XV wieku do 1724 roku były w posiadaniu rodziny Troschke. To właśnie dzięki ich staraniom w XVI lub XVII wieku powstał tutaj dwór, w miejscu obecnego pałacu. W 1724 roku majątek został zlicytowany i przeszedł na własność Henryka Reuss – Schleiz i od tego czasu aż do wybuchu II wojny światowej, miejscowość należała do rodziny von Reuss, wywodzącej się z linii Plauen. 

Prace remontowe przy renesansowym dworze były prowadzone w pierwszej połowie XIX wieku. Ich zakres był skromny gdyż właściciele mieszkali poza miejscowością. W latach 70 XIX wieku osiadł tutaj kolejny Henryk Reuss (imię to w rodzinie było niezwykle popularne) i on w 1876 roku rozpoczął przekształcanie dworu w imponującą rezydencję. Skrzydło boczne dobudowane zostało w 1902 roku, dzięki staraniom kolejnego z członków rodu. 
Trzebiechowski zespół pałacowo – parkowy, który możemy dziś podziwiać powstał w nurcie francuskiej architektury rezydencjonalnej XVIII wieku. Posiada on nie tylko specyficzną dla tego typu założeń architekturę, ale również całość rozplanowania z pałacem w centrum i usytuowanymi na jego osiach ogrodem, placem i dziedzińcem. Także ukształtowanie fasady nosi znamiona proweniencji we francuskiej barokowej architekturze rezydencjonalnej. 

Budynek założony jest na planie litery L, z wieżami przy północnym boku i w skrzydle południowym. Rozczłonkowaną bryłę tworzą cztery różne segmenty zróżnicowane formą i gabarytem. Pionowe akcenty stanowią wieże oraz pseudoryzality. Pałac jest w całości podpiwniczony, w obu skrzydłach dwukondygnacyjny,  nakryty dachami mansardowymi, zaś wieże - namiotowymi. W partii pierwszego piętra, tuż nad wejściem, znajduje się balkon. Wchodząca w partię dachu trzecia kondygnacja zwieńczona została malowniczą wystawką, wyniesioną w poziom hełmowego nakrycia partii ryzalitów. Elewacja ogrodowa jest podobnie ukształtowana, z wyjątkiem górnej części, gdzie znajduje się jedno duże okno.
Zespół pałacowo-parkowy w Trzebiechowie, w skład którego wchodzą: pałac w stylu rezydencji francuskich (siedziba szkoły), park dworski w stylu angielskim, położony wokół pałacu, a także zabytkowa oficyna z początku XIX wieku – siedziba Urzędu Gminy oraz dawna ujeżdżalnia – obecnie hala sportowa – są własnością Urzędu Gminy Trzebiechów.