Kościół P.w. Trójcy Świętej W Przytocznej

Opis

 

Fot. Staszek Pietkiewicz

Kościół wybudowano w stylu neogotyckim, 
w latach 1870 - 1871. W jego wnętrzu znajdują się m. in. barokowy ołtarz główny i obraz Trójcy Świętej z XIX w.

Wieś Przytoczna posiadała kościół parafialny, sądząc z wezwania Trójcy Świętej i rozmiarów parafii, ufundowany w XIII w. Klenchus z 1912 roku wspomina, że parafia tutejsza istniała przed 1501 r.

Pierwsza wyraźna wzmianka o parafii pochodzi
z 1420 roku. W sporze z kapelanem Wojciechem
z Wierzbna, pleban z Przytocznej, również Wojciech, przedstawił przywilej biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza Goławskiego (+1414) „niewiadomej daty i treści”.

Księga Uposażeń z 1510 roku podaje Przetoczno (taką wówczas nazwę nosiła Przytoczna), jako miejscowość, w której znajduje się kościół parafialny. Teren parafii był bardzo rozległy. Należały do niej w tym czasie: Przetoczno, Dłusko, Goraj, Strychy
i
Krobielewo, a pierwotnie także Wierzbno i Gorzycko, odłączone w XV w.

Uposażenie parafii nie jest znane. W aktach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu są sprawy o daniny z Dłuska z 1434 r. i młyna Przytockiego z 1438 roku.

Po wielu burzliwych wydarzeniach, dopiero w 1739 roku, mocą dekretu Trybunału Koronnego, katolicy w Przytocznej uzyskali prawo posiadania własnej świątyni.
W latach 1739/40, za zgodą biskupa poznańskiego, kasztelan kaliski Andrzej Wyssogota Zakrzewski, wybudował z muru pruskiego nowy kościół. Jednak do 1754 r., był on filią parafii w Goraju. W 1754 roku  Przytoczna została odłączona od parafii w Goraju, a świątynia zyskała prawa kościoła parafialnego.

Parafia Przytoczna nie liczyła wtedy zbyt wielu wiernych. W 1779 r. wizytował ją Gliszczyński i stwierdził, że żyło w tam 105 dzieci i 130 osób przystępujących do sakramentów wielkanocnych. Innowierców na terenie parafii było ok. 1000.

Kościół w Przytocznej był wybudowany z drzewa i muru pruskiego. Z biegiem lat świątynia uległa zniszczeniu i groziła zawaleniem. Zrodziła się potrzeba zbudowania nowego kościoła. Powstał on w latach 1870/1871 w stylu neoromańskim, pod protektoratem ks. Proboszcza Ignacego Schulza i patrona kościoła - Karola Ferdynanda Schulza. Prawdopodobnie świątynię w stanie surowym poświęcił dziekan i proboszcz rokitniański ks. Aleksander Pestrych. Konsekracji Domu Bożego dokonał biskup Edward Likowski, sufragan poznański, 25 września 1898 roku. Świątynię wybudowano na miejscu dawnej.

W latach powojennych kościół przechodził w ręce kolejnych proboszczów. Po nagłej śmierci ks. Kornakiewicza w lutym 2001 roku, parafię obejmuje obecny proboszcz - ks. Sławomir Kupiec. W tym czasie, w kościele podjęto dalsze prace restauracyjne: wymieniono strop, odmalowano świątynię i wymieniono ławki. Równolegle doposaża się kościół filialny w Nowej Niedrzwicy. Przeprowadzany jest również remont plebanii.

W grudniu 2005 roku parafia otrzymała relikwie św. o. Pio i zaczął się rozwijać kult tego świętego.

1 sierpnia 2006 roku w parafii w Przytocznej nastąpiły zmiany terytorialne. Odłączono wioski Lubikowo i Lubikówko i włączono je do parafii Goraj.  

W ostatnich 20 latach powstało tu wiele grup duszpasterskich, które wciąż się rozwijają.

 

Źródło informacji: www.przytoczna.pl; http://pl.wikipedia.org/wiki/Przytoczna; http://www.parafiaprzytoczna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=92