Wieża Widokowa W Żaganiu

Opis

 

Udostępniona dla zwiedzających 2 listopada 2004 roku wieża widokowa, dawna wieża ewangelickiego kościoła Łaski, stanowi  atrakcję Żagania.

Historia wieży sięga 8 listopada 1843 roku, kiedy to odbyły się uroczystości położenia kamienia węgielnego pod jej budowę. Ta wspaniała budowla powstała dzięki hojności i zaangażowaniu sióstr Biron, Marii Luizy Pauliny księżnej von Hochenzollern – Hechingen z domu Biron, Joanny Katarzyny, księżnej Acerenza - Pignatelli i Doroty Talleyrand - Perigord. Były to córki żagańskiego księcia Piotra Birona, który w 1785 roku nabył księstwo żagańskie.

Wzniesiona w stylu neogotyckim ceglana wieża, posiada żeliwną ażurową iglicę. Została ona odlana w hucie w Iławie (obecnie najstarszej części Szprotawy) w 1846 roku. Kościół ewangelicki powstały w 1710 roku nie przetrwał jednak do dnia dzisiejszego, jedynym żywym świadectwem wspaniałości ówczesnych budowli sakralnych jest wieża. Osamotniona i zdewastowana czekała na lepsze czasy, które w końcu nadeszły.

Pochowani w krypcie, członkowie rodziny Biron, nie doczekali się należnego zmarłym szacunku. Trumny, wraz z znajdującymi się w nich zwłokami, zostały rozgrabione
i zniszczone. Aktualnie znajduje się tam jedynie pusta krypta. Z czasem podejście władz uległo zmianie, znalazło się także kilku ludzi dobrej woli, którzy postanowili uratować zabytek przed zniszczeniem.

W latach 90-tych podjęto prace w celu zabezpieczenia wieży. Jednak brak środków finansowych był główną przeszkodą w dalszych działaniach. Rok 2000 stał się okresem przełomowym, miasto otrzymało dotację od Generalnego Konserwatora Zabytków w wysokości 30 tys. zł. Ogółem wydatki poniesione w tym roku wyniosły 107 367,00 zł. Wydatkowano je na opracowanie dokumentacji remontu wieży i iglicy kościoła ewangelickiego oraz na remont metalowej iglicy i kamiennej balustrady. 
W roku 2001 przeprowadzono remont metalowej iglicy i balustrady wieży kościoła ewangelickiego oraz wybudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne. W 2003 r. realizowano zadanie, pn. ,,Podniesienie atrakcyjności turystycznej Żagania poprzez przystosowanie wieży kościoła ewangelickiego do celów wieży widokowej”. W 2004 roku kontunowano prace remontowe, a 2 listopada wieża została udostępniona mieszkańcom i turystom. 

Na tarasie widokowym wieży zamontowano lunetę, która pozwala jeszcze dokładniej podziwiać Żagań i okolice. 

Bilet wstępu na wieżę kosztuje złotówkę, co nie powinno stanowić dużego obciążenia dla mieszkańców i turystów, chcących pokonać 218 schodów prowadzących na taras widokowy. Wieża widokowa funkcjonuje pod patronatem Muzeum Obozów Jenieckich. Otwarta dla zwiedzających jest codziennie, od wtorku do soboty w godzinach od 12.00 do 16.00, w niedzielę od 12.00 do 18.00.
W poniedziałki obiekt jest zamknięty. 

Od dnia otwarcia wieżę widokową odwiedziło ponad 3,5 tys. osób. Wewnątrz wieży znajduje się stała wystawa poświęcona nieistniejącemu już kościołowi p.w. Świętej Trójcy. Ekspozycja ta powstała dzięki finansowemu wsparciu partnerskiego miasta Netphen i dawnych mieszkańców Żagania. Część fotograficzną wykonał pan Jerzy Kozłowski. Oglądając wystawę można cofnąć się w czasie i podziwiać przepiękne wnętrza dawnego kościoła. Znajdują się tam również zdjęcia z prac remontowych, dzięki którym można zauważyć zmianę w wyglądzie wieży. Wieża widokowa odzyskała swoją dawną świetność. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, ten wspaniały zabytek powrócił do życia. Z jego walorów skorzystać mogą wszyscy zainteresowani, mieszkańcy i turyści. Zapraszamy!

 

Tekst opracowany na podstawie artykułu Anety Hodowanej, http://www.muzeum.eline2.serwery.pl/index.php?id=40&lng=pl