Jezioro Niedźwiedno (j. Chociule)

Opis

Jezioro Niedźwiedno leży w zróżnicowanej morfologicznie Rynnie Świebodzińsko-Podłogórskiej, powstałej w czasie Zlodowacenia Bałtyckiego, która łączy się z Rynną Wilkowsko-Przetocznicką i Ratoszyńską.

Znaczne zróżnicowanie terenu sprawia, że obszar ten jest bardzo malowniczy i chętnie odwiedzany przez wędkarzy i turystów. Jezioro zasilane jest wodami przepływającej przez nie rzeki Łękini (Świebodki), lokalnymi źródliskami oraz dużymi ilościami wód podziemnych.

Zbiornik został sztucznie spiętrzony poprzez wybudowanie grobli czołowej z zastawką od strony południowej. Brzegi jeziora w większości są twarde, strome o charakterze klifowym. Jezioro Niedźwiedno położone jest niedaleko drogi nr 276 relacji Krosno Odrzańskie - Świebodzin (w miejscowości Radoszyn należy skręcić do wsi Łąkie). Do zbiornika można również dotrzeć od strony miejscowości Ołobok oraz Łąkie, stąd w pobliże jeziora prowadzą drogi lokalne.

Źródło informacji oraz zdjęcie: www.skape.pl