Dzierżów

Opis

Dzierżów - wieś położona 8 km na południe od Gorzowa w pobliżu linii kolejowej
z Gorzowa do
Rudnicy.

Wieś została założona w 1770 roku. Kolonia składała się z 25 podwójnych budynków, w których osadzono 50 rodzin, dając każdej po 5 mórg ziemi. Po 3 latach wolnizny koloniści mieli płacić czynsz wraz z odsetkami.
Niemiecka nazwa wsi Derschau pochodzi od nazwiska ministra von Derschau.

W 1784 roku wieś liczyła tylko 49 rodzin i 221 mieszkańców.

Pierwszy kościół szachulcowy zbudowany w latach 1770-1774 został przebudowany już w 1787 roku. Według zachowanych ksiąg kościelnych z lat 1812 – 17 większość mieszkańców nosiła nazwiska pochodzenia polskiego jak Bellke, Grabiell, Daniecke Gohlicke,Gramuschke, Geschke, Jannecke, Kottke, Lieske, Malitz, Sackylawsky, Wilke, Zeysernik i wiele innych. Dowodzi to, iż koloniści przybyli z Polski.

W 1856 roku wieś padła ofiarą pożaru, spłonął też kościół, jedyną pamiątką z I połowy XX wieku pozostał drewniany wiatrak koźlak. Mimo klęski wieś liczyła w 1861 roku już 358 mieszkańców w 40 budynkach.

Kościół odbudowano w 1862 roku, w 1925 roku we wsi mieszkało 581 osób, a w 1933 roku 618. Grunta wsi liczyły wtedy 556 ha.
01.01.1931 roku ze wsi Dzierżów, Stężyca, Prądocin utworzono jedną gminę.
Po wyzwoleniu Dzierżów był wsią gromadzką w gminie Zieleniec.
Od 1954 roku podlegał GRN w Ulimiu. W 1958 roku liczył 340 mieszkańców, obecnie składa się z 80 gospodarstw.
W Dzierżowie działa żwirownia. Oferuje ona żwir, kamień, piasek do tynków i zapraw murarskich oraz czarnoziem.

Aktualnie w Dzierżowie zamieszkują 404 osoby, powierzchnia wsi wynosi 333 ha.