Wojcieszyce

OpisWOJCIESZYCE (Wormsfelde) - duża wieś sołecka nad jez. Wojcieszyckim (8,6 ha), położona 4 km na północny wschód od Gorzowa Wlkp., przy drodze z Kłodawy do Różanek. Sklepy. PKS.  W dawnym domu socjalnym Stacji Hodowli Roślin mieści się siedziba GOK. 

ZABYTKI
Znajduje się tu późnoromański kościół z ciosów granitowych, pobudowany na początku XIII wieku, z wieżą dobudowaną w 1705 roku. W wsi zachował się zespół folwarczny, pochodzący z połowy XIX w., Do dzisiaj istnieją: dwór, magazyn, gołębniki, spichlerz z mieszkaniem, warsztat techniczny, obora, gorzelnia, kurnik i magazyn. Dwór składa się z dwóch części - pierwotnej i dobudowanej w czasie II Wojny Światowej. Część zachodnia budynku jest dwukondygnacyjna, podpiwniczona, z dachem mansardowym; w narożu południowo-wschodnim znajduje się wieża na rzucie koła, nakryta dachem stożkowym. Drzwi osadzone są w portalu o mocnym gzymsie profilowanym. Od strony północnej znajduje się aneks z werandą. Część wschodnia - parterowa, także podpiwniczona, przykryta dwuspadowym dachem. Dwór otoczony jest parkanem z dawnymi filarkami.


Kościół w Wojcieszycach

HISTORIA
Pierwsze znane zapiski o Wojcieszycach - pochodzą z 1337 z Księgi Ziemskiej, spisanej na zlecenie margrabiego Ludwika Starszego, władającego terytorium zwanym Nową Marchią, włączoną w skład księstwa brandenburskiego w połowie XIII w. Wcześniej te tereny należały do księstwa wielkopolskiego i wchodziły w skład państwa polskiego. Wieś, wówczas rycerska, należała do rodziny von Rakow.
Wurmsfelde na początku XV w. stanowiły razem z Różankami, Janczewem i Santokiem część majątku rodziny von Strauss, która sprawowała również patronat nad kościołem. W wyniku ruchów reformatorskich został on w XVI w przekazany gminie ewangelickiej. Skonfiskowano dawne dobra kościelne, a miejsce katolickich księży zajęli pastorzy. W latach 1643 - 1665 Wolff Siegismund von Strauss z Wojcieszyc był starostą powiatu gorzowskiego. W roku 1654 Jan Weitzmann kupił w połowie zniszczoną (w wyniku wojny trzydziestoletniej) wieś od Adama von Borgke. Na początku XVIII w. część wsi należała do rodu von Schoning. Najprawdopodobniej z fundacji tej rodziny dokonano przebudowy kościoła, którą według kronikarza Beckmanna rozpoczęto w 1703 r. W 1714 właścicielem Wojcieszyc w został polski szambelan dworu Żychliński. W 1715r. miejscowość należała do polskiego generała-majora von Marwitza. Po jego śmierci została sprzedana przez wierzycieli.
W 1736 margrabia Heinrich Friedrich von Schwedt, wnuk Wielkiego Elektora, kupił całą wieś razem z Różankami i częścią Santoka za sumę 56.330 talarów. Wkrótce potem podarował Wojcieszyca i Różanki swojej córce, Ludwice Henryce i zięciowi z książęcego rodu - Leopoldowi Fryderykowi von Anhalt-Dessau. W 1808 majątek ten stał się ordynacją rodową (fideikomisem) Anhalt"ów. Podczas wojny siedmioletniej wieś została spalona przez Rosjan. Po zawarciu pokoju w Hubertsburgu, król Fryderyk II osiedlił w Wojcieszycach swoich żołnierzy i nakazał im zajmować się rzemiosłem. W 1875 przy drodze do Różanek wybudowano szkołę. W 1929 r. groźny pożar zniszczył część wsi. W roku 1937 wybudowano nową szkołę, byłu tu sklepy, kuźnia i karczna.

O bogataj i ciekawej historii Wojcieszyc można przeczytać na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

Źródła: www.klodawa.pl, http://www.gokwojcieszyce.powiatgorzowski.pl
Zdjęcia Staszek Pietkiewicz