Bronków

Opis

Bronków – wieś powstała w XIV w., ulicówka. Wieś leżała na rozdrożu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych. Pierwszy prowadził od mostu w Dychowie tzw. Szlak Młyński – Mühlstrasse do Przychowa. Drugi, to Szlak Pocztowy – Poststrasse, prowadzący przez most w Dychowie, Kołatkę do Gubina.

W źródłach Bronków wymieniany jest po raz pierwszy 18.03.1374 r. Wspomina się tam sołtysa Klausa Swache z Drusin. W późniejszych źródłach wieś występuje pod nazwą Drausen. Następnie jako Brankow.

Ponadto warto wiedzieć, że:

- w XIX i XX w. wieś rozbudowano o dwie wydzielone enklawy – wielodrożnica
- jest to wieś o zabudowie zwartej, otwartej
- cmentarz ewangelicki założony w XIX w., obecnie jest użytkowany jako rzymsko-katolicki.