Późna

Opis

Położona 14 km na południe od Gubina nad Nysą Łużycką.

Bardzo dobre warunki klimatyczne (przed 1945 rokiem funkcjonowało tu sanatorium).

Wieś ulicowo – placowa. Pierwsza wzmianka pochodzi z  1000 roku. Obecnie wielodrożnica z wyodrębnioną pierwotnie ulicówką. Zabudowa zwarta, szczytowa
i kalenicowa.

Liczba ludności: 119.

 

Źródło informacji: www.gminagubin.pl