Sadzarzewice

Opis

Położone 9 km na południe od Gubina nad Nysą Łużycką. W 1939 roku liczyły 201 mieszkańców (w 2011 roku - 104 mieszkańców). Znajdują się tu resztki mostu prowadzącego do położonej na drugim brzegu Nysy wsi Gross Gastrose oraz stopień wodny na Nysie z niewielkim zalewem.

Rzędówka, rozbudowa planu w XIX wieku – wielodrożnica. Pierwsza wzmianka to 1301 rok. Zabudowa zwarta szczytowa i kalenicowa.

 

Źródło informacji: www.gminagubin.pl