Dębowiec

Opis

Dębowiec to XIX-wieczny folwark, należący pierwotnie do majątku w Nowej Wsi.
W poł. XIX w. osada nosiła nazwę "Dębogóra", liczyła 3 "dymy" i 34 mieszkańców, zaś cały majątek dzierżawiony był przez Franciszka Ksawerego Alkiewicza. Po 1945 r. osada nosiła nazwę Maskowo, następnie Przychodza, od 1980 r. Dębowiec. 
 
UKŁAD URBANISTYCZNY 

 
Historyczny (XIX-wieczny) 
 
Niewielki, czworobocznie zamknięty folwark, usytuowany ok. 0,5 km po północnej stronie drogi Nowa Wieś -
Glisno. W obrębie podwórza występowały, wielkokubatorowe budynki gospodarcze oraz dwa mniejsze (w tym jeden mieszkalny). 

Współczesny 
 
Dębowiec to osada popegerowska w sołectwie Nowa Wieś, oddalona ok. 10 km na południowy-zachód od
Bledzewa. Zespół folwarczny o kompozycji zwartej, geometrycznej, ukształtowanej w sposób zamknięty. Budynki murowane, ceglane, wzniesione w okresie kon. XIX w. - 1 ćw. XX w., większość zabudowy zdewaloryzowana w wyniku licznych przemurówek i modernizacji. Po wschodniej stronie podwórza posadowione są budynki mieszkalne (dwojaki), z l. 20-tych XX w., o wtórnej formie architektonicznej, budynki te usytuowane po obu stronach drogi dojazdowej do folwarku. Brak obiektu o charakterze dworskim, bez parku, czy ogrodu.  
 
OBIEKTY CHRONIONE 
 
- obora pofolwarczna, mur., (kam/cegła), kon. XIX w. 

 

Źródło informacji: http://www.bledzew.pl/content.php?cms_id=32&lang=pl