Glisno

Opis

GLISNO (Gleißen) - wieś położona 2 km na południe od Lubniewic. PKS, kościół, sklepy,
w pałacu hotel i restauracja. Do Glisna prowadzi żółty szlak pieszy: 
Sulęcin - Wędrzyn - Glisno o długości 15,3 km.
Na wschód od Glisna leży piękne 
Jezioro Lubniewsko o urozmaiconej linii brzegowej 
i maksymalnej głębokości 15,1 m. Jest to największy zbiornik wodny w okolicy Lubniewic (240 ha). Wraz z otaczającymi lasami tworzy
zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Uroczysko Lubniewsko".

Warto zobaczyć:

Pałac klasycystyczny z 1793 r., rozbudowany w 1830 r. i  w 1910 r. Park krajobrazowy w stylu angielskim, z końca XIX w. o charakterze leśnym, z okazałymi dębami (obw. do 600 cm) i lipą (650 cm). W parku na wzgórzu romantyczna ruina z I połowy XIX w. i mauzoleum rodu von der Marwitz i rodu von Wartenberg. W skład zespołu pałacowego wchodzi także oficyna z przełomu XVIII i XIX w. Kościół klasycystyczny z 1837 r. 

HISTORIA
Pierwsza wzmianka o Gliśnie pochodzi z 1421 r. W tym czasie wieś należała do rodziny Zynnitz. W 1461 r. współwłaścicielami Glisna były rodziny Otwicha i Pennigka. Niemniej jednak od 1463 r. wieś należała do rodziny von Waldowi pozostawała w jej władaniu przez blisko 300 lat. W XVII w. na skutek wojny trzydziestoletniej majątek został zniszczony i zubożony, co prawdopodobnie doprowadziło w 1682 r. do sprzedania części majątku rodzinie von Marwitz. W drugiej połowie XVIII w na skutek działań wojny siedmioletniej cała wieś została sprzedana nowemu właścicielowi - baronowi Gottlob von Troschei.
W 1785 r. Glisno zostaje ponownie sprzedane. Kolejnym właścicielem został Fryderyk Wilchelm von Poser, który to zapisał się w historii Glisna jako włodarz, który doprowadził do odbudowy gospodarczej Glisna. To właśnie za jego sprawą został wybudowany w latach 1790-1793 gliśnieński pałac. Pałac zaprojektowano w formie letniej rezydencji nawiązującej do tradycji osiemnastowiecznej architektury pawilonów ogrodowych wznoszonych w na terenie Saksonii i Brandenburgii. Z tego okresu zachował się układ kompozycyjny parku oraz mury centralnej części pałacu z owalną salą przykrytą kopułą. W 1837 r. kolejny właściciel majątku w Gliśnie dokonuje rozbudowy pałacu. Zmienia się również jego funkcja z letniej rezydencji na uzdrowisko. Rozbudowie ulega park, w którym powstają romantyczne budowle i rzeźby.
W 1857 r. po raz kolejny zmienia się właściciel majątku. Zostaje nim Hans Karl von Wartenberg. Likwiduje on uzdrowisko, a pałac dostosowuje ponownie do potrzeb rezydencji rodzinnej. W parku buduje on neogotyckie mauzoleum dla swojej rodziny. W 1910 r. Wartenbergowie rozbudowują pałac (min. przedłużone zostają skrzydła boczne, dobudowany taras z balustradą i schodami oraz w części elewacji ogrodowej dobudowany zostaje portyk z balkonem i schodami).
Po zakończeniu II wojny światowej pałac wraz z całym majątkiem przechodzi w ręce Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W latach 1968-1978 użytkownikiem pałacu jest Kaliska Fabryka Pluszu i aksamitu, za sprawą której pałac zostaje dostosowany do potrzeb ośrodka kolonijnego. Od 1978 r. pałac w Gliśnie pełni funkcje ośrodka szkoleniowo - wypoczynkowego prowadzonego przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Obecnie w pałacu są świadczone usługi hotelarskie, gastronomiczne, są organizowane szkolenia oraz przyjęcia, ale najbardziej znany jest z organizacji wystaw i imprez plenerowych np. corocznych targów rolniczych.

Źródło informacji: www.lubniewice.pl, www.sulecin.pl,http://www.gmnet.com.pl/lubniewice/index1.htm
Zdjęcia w galerii udostępnił Jacek Ziewiec -
http://www.sulecin.cyberdusk.pl