Krzywokleszcz

Opis

Osada wzmiankowana w 1591 r. związana z klasztorem w Bledzewie.

W 1778 r. Krzywokleszcz wymieniony był wśród miejscowości stanowiących uposażenie opata komendatoryjnego.
Ok. 1880 r. osada ("Nowy Folwark") składała się z 7 "dymów".
W 1912 r. miejscowość sklasyfikowana jako wieś.
W 1925 r. wieś posiadała 150 ha ziemi.
W l. 40-tych XX w. była to leśniczówka w gromadzie Bledzew.
W 1880 r. wieś liczyła 55 osób, w 1925 r. - 54 osoby, 1952 r. tylko 15 osób.
 
 
 
UKŁAD URBANISTYCZNY
 
 
Historyczny (XIX-wieczny) 
 
Pierwotny układ przestrzenny nieznany, należy przypuszczać, iż była to niewielka osada śródleśna, o zwartym i kilkuzagrodowym założeniu. Wg przekazów kartograficznych z koń. XIX w. osada (wieś) miała formę krótkiej ulicówki, wytyczonej na osi NW-SE. Zagrody małe, dwu lub 3-budynkowe, rozlokowane po obu stronach drogi oraz w części północnej, na niewielkiej polanie.
 

Współczesny 
 
Krzywokleszcz to niewielka śródleśna osada, oddalona ok. 4 km na północny-zachód od Bledzewa. W sensie przestrzennym jest to zwarta, kilkuzagrodowa osada, bez wykształconej kompozycji, rozlokowana po północnej stronie drogi do
Starego Dworku, nad niewielkim ciekiem wodnym. Zabudowa nie rolnicza lub małorolna, związana z Nadleśnictwem Skwierzyna.