Popowo

Opis

Popowo (Poppe) - wieś sołecka, położona ok. 7 km na wschód od Bledzewa. PKS. PKP. Sklepy. Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela posadowiony jest we wschodniej części wsi, na historycznym placu kościelnym. Jest to obiekt murowany neogotycki, wieżowy, wzniesiony w 1867 r.  Przed frontem kościoła dwie figury na ceglanych cokołach z II poł. XIX w. Kapliczka na cmentarzu komunalnym, murowana z 4 ćw. XIX w. Kapliczka na cmentarzu poewangelickim (wschodnim), murowana, też z 4 ćw. XIX w. Zabudowania stacji kolejowej z XIX w. Ogród podworski z II poł. XIX w. Liczne stare domy z przełomu XIX i XX w.

HISTORIA:

Wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w 1312 r., kiedy to margraf Waldemar nadał wieś klasztorowi zemskiemu, przeniesionemu późnej do Bledzewa. W 1660 r. wzniesiono drewniany kościół, zaś w 1867 r. pobudowano nową świątynię - na miejscu dawnej - w stylu neogotyckim. W latach 80-tych XIX w. wieś i leśnictwo tworzyły łącznie jeden okręg wiejski. Po wybudowaniu linii kolejowej ze
Skwierzyny do Międzyrzecza, po wschodniej stronie wsi wzniesiono stację kolejową z zapleczem gospodarczym. Do dzisiaj zachował się owalnicowy układ przestrzenny wsi.

Źródło: www.bledzew.pl
Zdjęcia: Staszek Pietkiewicz