Strużyny

Opis

Strużyny to niewielka osada w sołectwie Goruńsko, oddalona ok. 3 km na południowy-zachód od Bledzewa, na północ od drogi łączącej Sokolą Dąbrowę z Goruńskiem. Przystanek PKS w Goruńsku. Gospodarstwo agroturystyczne.
Pierwotnie niewielki folwark założony bezpośrednio po wschodniej stronie rzeki Ponikwy. W latach 20-tych XX w. przy drodze dojazdowej do Goruńska, usytuowano kilkuzagrodową kolonię rolniczą, złożoną z 2 lub 3-budynkowych zagród, rozlokowanych po obu stronach drogi.

Źródło: www.bledzew.pl, www.struzyny.pl