Templewko

Opis

XIX-wieczne wybudowanie założone na gruntach wsi Templewo i należące do tej wsi. Po 1945 r. osada pegeerowska. 
 
UKŁAD URBANISTYCZNY 
 
Historyczny (XIX-wieczny) 
 
Niewielka, czworobocznie zamknięta zagroda jednodworczna, położona po południowej stronie drogi do Templewa. Podwórze o kompozycji zwartej, geometrycznej, ukształtowanej w sposób zamknięty (w kształcie wydłużonego prostokąta). W skład zabudowy wchodziły trzy duże i trzy małe budynki, po południowo-zachodniej stronie podwórza znajdował się ogród. 

Współczesny 
 
Templewko to niewielka osada popegeerowska w sołectwie Templewo, oddalona ok. 11 km na południowy-zachód od
Bledzewa. Osada złożona z podwórza gospodarczego (obecnie nieużytkowane), z zabudową w kształcie podkowy oraz współczesnej kolonii mieszkalnej przy drodze dojazdowej do podwórza, złożonej
z parterowych budynków.

Osada ma charakter zamierający.

OBIEKTY CHRONIONE 
  
- obora pofolwarczna, mur. koń. XIX w.