Poręba

Opis

Właściwie Gaj-Poręba. Osady te są rozlokowane wzdłuż rzeki Warty. Gaj zasiedlony przez osadników holenderskich, kolonia została założona w 1600 roku. Pierwotnie należała do majątku w Goraju. W 1610 r. zbudowano ewangelicki dom modlitwy, który później spełniał także funkcje szkoły.

Porąbka lub Poręba, osada rozproszona została założona przez właściciela Goraja
w 1624 r. Holenderscy osadnicy uzdatnili nieużytki odwadniając tę część doliny Warty. Sołectwo to liczy 76 mieszkańców, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 609 ha.