Chociszewo

Opis

CHOCISZEWO (Kutschkau) - wieś owalnica, rozciągnięta wzdłuż drogi z Międzyrzecza do Zbąszynka, 11 km na południowy zachód od Trzciela. Przystanek PKS, w pobliżu stacja PKP, sklepy.

Historia
Miejscowość o średniowiecznej metryce, wzmiankowana w 1393 r. w związku z królewskim nadaniem wsi dla rycerza Grzymka Karpickiego. Wkrótce Władysław Jagiełło zatwierdza zamianę majątku Grzymka na rzecz klasztoru cystersów w Paradyżu, w wyniku której otrzymał on Karpicko i Tłoki. Wieś pozostawała w posiadaniu klasztoru do 1796 r., gdy została przejęta przez rząd pruski. Powstał tu wtedy majątek ziemski. W 1884 roku właścicielem był porucznik Karl Fuss, majątek liczył wtedy 734,9 ha. W 1939 r. mieszkało tu 570 osób.


Panorama Chociszewa

Zabytki
W centrum wsi zachował się późnogotycki kościół p.w. Św. Jana. Kamienna świątynia powstała prawdopodobnie w połowie XIV w. W następnym stuleciu dobudowano wieżę. Przebudowy w następnych wiekach w pewnym stopniu zatarły pierwotne cechy stylowe świątyni. W 1930 roku dobudowano kruchtę. Kościół wzniesiono na rzucie prostokąta, z węższym, prezbiterium od strony wschodniej. Przy północnej ścianie prezbiterium znajduje się zakrystia. Nad całością dominuje wysoka, nieotynkowana wieża o elewacjach ozdobionych szeregiem blend, zwieńczona niezwykle wysmukłą iglicą. Zachowało się rokokowe wyposażenie wnętrza i uszkodzony dzwon z 1500 r., najstarszy na ziemi międzyrzeckiej. Teren kościelny otacza kamienny mur, przy którym wznosi się późnoklasycystyczna kaplica grobowa z pierwszej połowy XIX wieku.
Na wschód od kościoła znajduje się zespół dworski, obejmujący pałac z 1896 roku z ozdobnym ogrodem założonym w początkach XIX wieku oraz zabudowania folwarczne, między innymi kamienny spichlerz z około 1800 roku.

Źródła: www.trzciel.pl, www.informix.gower.pl
Marceli Tureczek "Najstarsze dzwony na Ziemi Międzyrzeckiej do 1815 roku".
Zdjęcia: Staszek Pietkiewicz