Radosławice

Opis

Przysiółek położony w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Nowa Sól.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.

Historia

Sabinengrund (1791), Sabinówka (1946), Radostowice (1962).

Czas powstania osady jest nieznany. Po raz pierwszy miejscowy folwark wzmiankowano w 1791 r. W tym czasie gospodarstwo przynależało do majątku ziemskiego w Chełmku i było własnością rodziny książęcej von Schönaich z Siedliska. Wraz z pracownikami folwarku i 4 gospodarstwami komorników osadę zamieszkiwały 23 osoby. W 1844 r. przy folwarku znajdowało się 5 domostw i leśniczówka. W 1915 r. kolonię i folwark zamieszkiwało 25 osób. Po 1945 r. zabudowania folwarczne przejęli rolnicy indywidualni. Osada jako przysiółek Lubięcina nie rozwinęła się. 
W 2000 r. funkcjonowały tu 2 zakłady usługowe, 3 gospodarstwa rolne,
a przysiółek zamieszkiwały 24 osoby.

 

Źródło informacji: http://www.turystyka-powiat-nowosolski.info.pl/index.php?title=Rados%C5%82awice