Wołogoszcz

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim,
w
gminie Dobiegniew, w pobliżu drogi krajowej nr 22.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego.

W 2006 roku wieś zamieszkiwało 170 osób.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82ogoszcz_(wojew%C3%B3dztwo_lubuskie)