Sierosławice

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim,
w
gminie Zwierzyn.

W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie gorzowskim.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sieros%C5%82awice_(wojew%C3%B3dztwo_lubuskie)