Powiat Sulęciński

Statut:
Powiat: powiat sulęciński
Województwo: gmina Sulęcin
-
-
-
starostwo@powiatsulecinski.pl
Opis


Powiat sulęciński położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Kotlina Gorzowska, Pojezierze Łagowskie (patrz  Łagowski Park Krajobrazowy) i Równina Torzymska. W gminie Słońsk znajdują się Park Narodowy Ujście Warty i Park Krajobrazowy Ujście Warty.


Turystyka

Łagodny klimat, czyste środowisko, malowniczo położone jeziora oraz lasy, liczne zabytki to niewątpliwe atuty Powiatu Sulęcińskiego.
Różnorodność krajobrazowa powiatu sprzyja rozwojowi turystyki pieszej, rowerowej, konnej i wodnej. Do dyspozycji rzeszy turystów „Rowerowa Stolica Ziemi Lubuskiej” – za jaka uznawany jest Powiat Sulęciński, oddaje ponad 300 kilometrów wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych.


Polecamy multimedialną prezentacją walorów turystycznych Powiatu:

Wersję off-line(do ściągnięcia):  (146MB)


Magnesem przyciągającym turystów z kraju i z zagranicy jest Park Narodowy „Ujście Warty” stanowiącym unikat na skalę europejską. Obejmuje on swym zasięgiem liczne starorzecza, kanały oraz rowy z malowniczymi rozlewiskami i bagnami, gdzie znajduje schronienie około 250 gatunków ptactwa.
Drugim niezwykle cennym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest „Uroczysko Lubniewsko”. To liczne jary i wąwozy porośnięte lasem bukowym. Niezwykłość krajobrazu, cenne okazy przyrodnicze zainteresują każdego, nawet najbardziej wybrednego turystę.


Historia

Historia powiatu sulęcińskiego, jako jednostki administracyjnej, sięga początków XIX wieku. W roku 1810 zlokalizowana została w Sulęcinie siedziba Starostwa Powiatowego. Z małymi przerwami funkcjonowała ona do 1975 roku. Przed II wojną światową powiat obejmował 81 ówczesnych gmin i 341 miejscowości. Obecnie w jego skład wchodzi pięć jednostek terytorialnych: Sulęcin i Lubniewice, mające status Miasta i Gminy, Torzym (jako Gmina i Miasto) oraz Krzeszyce i Słońsk będące gminami wiejskimi.


Gospodarka

Bardzo duża ilość lasów znajdujących się na naszym terenie powoduje, iż podstawą gospodarki w powiecie jest stale rozwijający się przemysł drzewny. Nieskażone środowisko sprzyja produkcji rolno-spożywczej, w której najbardziej wyspecjalizowały się gminy Krzeszyce i Sulęcin. Gminy Lubniewice, Słońsk i Torzym ze względu na swoje malownicze położenie przyciągają rokrocznie rzesze turystów, którzy preferują czynny wypoczynek. Atutem regionu jest bliskość granicy z Niemcami oraz dobra dostępność komunikacyjna. Przez gminę Torzym przebiega droga krajowa nr 2 (Berlin - Poznań Warszawa), a przez gminę Słońsk, Krzeszyce i Lubniewice droga krajowa nr 22 (Berlin- Gorzów Wlkp. - Kaliningrad).

ZOBACZ WYKAZ OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W POWIECIE TUTAJ

 

Zródło: www.powiatsulecinski.pl

Położenie - w części centralnej województwa lubuskiego.
Liczba ludności - około 37 tys. mieszkańców.
Powierzchnia - 1177 km2.
Atrakcje turystyczne -
Park Narodowy "Ujście Warty" z rezerwatem ornitologicznym "Słońsk", baza wypoczynkowo-turystyczna.