Krasnołęg

Opis

Gm. Krzeszyce; niemiecka nazwa Beaulieu – wieś sołecka leżąca na północnym skraju lasów sulęcińsko-skwierzyńskich, 5 km na wschód od Krzeszyc, na północ od drogi Skwierzyna – Kostrzyn.

Jest to ulicówka złożona z 35 zabudowań, rozciągnięta między Kanałem Roszkowieckim
a stacją kolejową na linii Gorzów-Kostrzyn. We wsi znajduje się XIX-wieczny, odbudowany po pożarze kościół filialny pw. św. Kazimierza.

W latach 1771-76 w Krasnołęgu osiedliło się 18 rodzin z Polski. Spis kolonii należący do zakonu joannitów ze Słońska podaje w 1782., że wieś składa się z 52 domów
i obejmowała 316 mórg (80 ha) ziemi. Spisy z pierwszych lat XIX wieku podają, iż w 1805 r. liczba domów spadła do 31, a 3 lata później wzrosła do 49. Hodowano wtedy 10 koni, 103 sztuki bydła, 2 owce i 8 świń. Spis Bratriga wydany w 1809 r. podaje, iż w 52 domach mieszkało 41 chłopów, 1 komornik, 24 chałupników, zaś grunty wsi wynosiły 305 mórg. Wieś miała własnego kaznodzieję, co sugeruje, iż wyznaniem mieszkańców nie była powszechna religia luterańska. W latach 1802-1809 zbudowano murowany kościół w stylu klasycystycznym. Budowle wznieśli mistrz murarski Brendel ze Słońska i cieśla Wender
z Piskorzna.

Po ostatniej wojnie Krasnołęg był gromadą w gminie Krzeszyce, zaś od 1954 r. podlegał Gromadzkiej Narodowej Radzie - również w Krzeszycach. Kościół został poświęcony 01.09.1946 r. Spalił się w 1969 r., odbudowany w 10 lat później.

Ludność: 1782 r. – 265, 1805 r. – 330, 1808 r. - 308, 1939 r. - 304, 1953 r. -136, 1970 r. - 112 (w tym 61 kobiet), 1978 r. - 88 (w tym 40 kobiet).

W 2006 r. miejscowość zamieszkiwało 70 osób (dane z wikipedia.org).