Krępiny

Opis

Mieści się na terenie gminy Krzeszyce
Niemiecka nazwa Neu Dresden (nowe Drezdno) – duża wieś sołecka nad kanałem Krępina, leżąca na dnie doliny Warty, 4 km na północny zachód od
Krzeszyc. Długa ulicówka złożona z 70 zabudowań (1982r.) wśród nich m. in. szkoła.

Wieś skolonizowana przed 1782 r. przez zakon joannitów ze Słońska. Niemiecka nazwa wsi sugeruje pochodzenie osadników. W 1782 r. wieś liczyła 29 domów i 1206 mórg (308 ha) ziemi. W 1803 r. było już 41 domów, a 3 lata później – 43. Hodowano tu wtedy 89 koni, 229 krów, 53 owce i 80 świń. Według spisu Bratriga w 1809 r. mieszkało tu 34 chłopów, 13 komorników i kowal. Do wsi należało 1176 mórg ziemi. Wieś należała do parafii w Przemysławiu.

Po wyzwoleniu wieś stanowiła gromadę w gminie Krzeszyce. W 1945 r. wieś została włączona do Polski, do powstałego w nowych granicach województwa poznańskiego. Od 5.12.1954 r. przez pewien czas była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Polską nazwę utworzono na podstawie  rekonstrukcji nazwy kanału.

Ludność: 1782 r. - 233, 1805 r. - 261,  1808 r. – 300,  1958 r. – 494,  1970 r. – 294 ( w tym 144 kobiety) 1978 r. – 255 (133).

W 2006 roku wieś zamieszkiwało 230 osób (Wikipedia.org).