Łukomin

Opis

Sołectwo Krzemów, gmina Krzeszyce; niemiecka nazwa Streitwalde (spory las) – nieduża wieś, leżąca 3 km na południowy-zachód od Kołczyna, na północ od drogi
i linii kolejowej z Gorzowa do Kostrzyna przez
Krzeszyce. Osada składa się z 28 zabudowań (1982 r.), wśród nich dom szachulcowy z 1777 r., przebudowany 
w 1809 r. oraz dwa podobne domy z I połowy XIX wieku. Kościół św. Anny z 1900 r. stanowi filię par. rz.-kat. św. Stanisława Kostki w Kołczynie.

Wieś jest zapewne efektem XVIII-wiecznej kolonizacji. Pierwotne zwała się „Friedriehsburg” (zamek Fryderyka), ale już przed 1809 r. nazywała się „Strietwalde”. jej właścicielem, jak i innych podobnych osad w okolicy, była wówczas rodzina von der Ost, zapewne kolejni posiadacze. Spis Berghausa z 1856 r. nie zawiera już żadnych wzmianek
o tej rodzinie w pow. torzyskim. Nie ma tam też informacji o Łukominie.

Na początku XIX wieku wieś składała się z 11 domów, zamieszkałych przez 10 kolonistów
i 10 komorników. Grunty wsi obejmowały 208 ha.

Stosunki kościelne: W 1809 r. wspomniany tu został jedynie dom modlitw podległy par. prot. w Kołczynie (insp. w Ośnie). Obecny kościół zbudowany w 1900 r.
w obrządku kat. poświęcony został 01.09.1946r. Podlegał on wtedy kościołowi
w
Krzeszycach, który kanonicznie należał do par. w Kostrzynie. 01.06.1951 r. został podporządkowany par. w Kostrzynie.

Przynależność adm.: Wieś leżała w pow. torzymskim, od 1873 r. – wschodniotorzymskim, który w latach 1945-75 nosił nazwę sulęcińskiego. do 1954 r. Łukomin było gromadą w gminie zbiorczej Kołczyn, następnie podlegał Gromadzkiej Radzie Narodowej w Kołczynie, zaś 05.12.1972 r. jako sołectwo wszedł w skład gminy Krzeszyce.

W 2006 roku wieś zamieszkiwało 80 osób (Wkipedia.org).