Muszkowo

Opis

Gmina Krzeszyce; niemiecka nazwa Mauskow – duża wieś sołecka na południowo zachodnim krańcu gminy, przy drodze z Krzeszyc do Trzebowa, 3 km na północny zachód od wsi stacja kolejowa na linii Gorzów – Kostrzyn przez Rudnicę. Wieś składa się z 75 zabudowań (1982 r.). Kościół pw. św. Jana Chrzciciela stanowi filię parafii w Krzeszycach (diec. gorz.)

Archeologia: W pobliżu wsi znajduje się grodzisko nieustalonego typu z wczesnego średniowiecza. Na północ od wsi odkryto dwie osady neolityczne 9 jedna kultury - ceramiki sznurowej i pucharów lejkowatych), dwie osady kultury łuzyckiej z VI-V epoki brązu (1100-700 lat p.n.e.) osadę i cmentarzysko z okresu rzymskiego i osadę wczesnośredniowieczną. Oznacza to ciągłość osadniczą dla epoki kamiennej.

Nazwa:  Najstarsze spisy, jak „Muzckow” z 1400 r. „Muzekow”
z 1405 r., „Musicow” z 1410r. wskazują jej słowiański rodowód od słowa „mucha”. Może ona mieć charakter topograficzny, jeśli pochodzi od owada, lub dzierżawcy- jeśli od przezwiska.

Własność: Od XV wieku „Mauschow” wymieniane było wśród posiadłości joannitów ze Słońska.

Wieś: W 1405 r. miała 44 łany, spis łanów z 1718 r. wykazywał 66 łanów metrykalnych
i 64 realne, z czego 38 było chłopskich i 22 zagraniczne. Z 17 chłopów - dwóch miało po 4 łany, a 15 po dwa. z 16 zagrodników - dwóch miało po 2 łany, a reszta po jednym ładnie. Tyleż samo mieli owczarz i pasterz, a jeden do sołtysa, którym był jeden z chłopów.
W 1782 r. pomiar wykonał 52 „stare” łany czyli 36 zredukowanych. Uprawniono ich 17 chłopów i 17 zagrodników. W 1809r. był sołtys, 17 chłopów, 15 zagrodników. W 1718 r. było we wsi 2 „Pfefferer” czyli pieprzników, którzy zajmowali się krawiectwem i płacili po 1 talarze i 18 groszy pieprzowego, czyli dawnego osobliwego podatku. W 1782r. „pieprzników” było już 4, w 1809 r. określano ich po prostu chałupnikami. W XVIII wieku grunty wsi podzielone były na trzy pola, z których dwa były średnie, a trzecie –piaszczyste. Łąki dobre pogłowie na 2 łanach: 4 woły, 7 krów, 18 owiec, 5 świń, 3 gęsi. Na 1 łanie zagrodniczym: 2 woły, 4 krowy, 6 owiec, 3 świnie, 2 gęsi. Drewno leżące zbierają za 1 talara 3 grosze opłaty od każdego. Kilku ma pszczoły. Zarabiają przy wożeniu soli. W 1808r. W całej wsi było 59 koni, 392 sztuki bydła, 868 owiec i 109 świń.

Już w 1718 r. wspomniano we wsi nauczyciela. Był on zarazem strzelcem. Posada nauczyciela została potwierdzona w 1782 r. W 1718 r. był we wsi karczmarz, który szynkował 44 beczki piwa rocznie. W 1809 r. brak wzmianki o karczmie. W 1782 r. wspomniano we wsi smolarnię, na początku XIX wieku cegielnię. Mapy z końca XIX wieku pokazują młyn na Muszynie w odległości 1,2 km od wsi. Istniał on jeszcze w latach między wojennych. W 1782 r. było we wsi 47 domów , na przełomie wieków 45, w 1808 r. 54.

Stosunki kościelne: Już w XIV najpóźniej  wieś miała status samodzielnej parafii
w dekanacie Ośno w diec. lubuskiej. Świadczy o tym m. in. wspomniane w 1405 r. wyposażenie proboszcza w wysokości 4 łanów. Istniało ono jeszcze w 1718 r., gdy kościół w Muszkowie stanowił już filię par. prot. w Krzeszycach. W 1740 r. w kościele tym odnowiono ołtarz i ambonę. Obecna świątynia pochodzi z 1813 r. Kościół katolicki utrzymał tę zależność. Świątynia w Muszkowie została poświęcona 01.09.1946 r.

Ludność : 1782 r. - 278, 1808 r. - 327, 1939 r. - 545, 1948 r. - 85, 1958 r. - 410, 1970 r. - 420, 1978 r. - 352, 1988 r. - 302.

W 2006 roku miejscowość zamieszkiwało 260 osób (wg wikipedia.org).