Ownice

Opis

 Zdj. Kościół w Ownicach

Ownice - niemiecka nazwa Ognitz, jest wsią sołecką nad rzeką Lenką (Łęczą), leżąca 6 km na południowy wschód od Słońska. Przez Ownice biegnie droga lokalna, która łączy wieś z drogą nr 22. Z wsi tej rozchodzą się drogi gruntowe do Radachowa, Lemierzyc oraz nad pobliskie jeziora.
Najstarszą pisaną zmianką jest zapis z 1351 roku i brzmi „Ognitz”. Ownice położone są na terenach historycznych Ziemi Lubuskiej, która w połowie XIII wieku przeszła pod władanie brandenburskie. W pierwszych dniach lutego 1945 roku zajęta została przez oddziały VIII Armii Gwardyjskiej. Ownice mają kształt owalnicy z podłużonymi ulicami. W 1405 roku obszar Ownic wynosił 30 łanów, a w 1718 roku wieś obejmowała 48 łanów. Z początkiem XIX wieku było tylko 8 chłopów, 12 zagrodników i 2 chałupników. W 1782 było 26 domów, 1939r.-595, 1949r.- 450, 2005r. w grudniu 31 –284. W odległości 800 m od Ownic jest małe jezioro. Jedynym zabytkiem jest Kościół z XIX w oraz pozostałości progu wodnego po młynie wodnym.

Źródło: Urząd Gminy Słońsk