Wilenko

Opis

Nieduża wioska położona na północ od Szczańca niedaleko drogi E 30 łączącej m. in. Świebodzin z Poznaniem.

Osada folwarczna, plan nieokreślony. Folwark z XIX w. należący do majątku w Myszęcinie.

Warto zobaczyć:

 

- Kaplica z 1934 roku, drewniana o konstrukcji zrębowej.
- Park krajobrazowy o powierzchni ponad 3 ha, założony w ostatniej ćwierci XIX wieku, związany dawniej z pałacem rozebranym w 1945 roku. Na terenie parku znajdują się dwa pomnikowe dęby, piękna aleja grabowa, łącznie 22 gatunki drzew
i krzewów.

 

Źródło informacji:

S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987 oraz www.szczaniec.pl