Rogoziniec

Opis


ROGOZINIEC
(Rogoczinecz, Rogsen) - wieś położona przy drodze z Międzyrzecza do Zbąszynka, 11 km na północny zachód od  Zbąszynia.
Przystanek PKS, obok stacja PKP, sklepy.
We wsi kościół zbudowany w 1832 roku. Jest to murowana, późnoklasycystyczna budowla z wieżą od północy. Ma trójnawowe wnętrze nakryte stropem, wspartym na słupach rozdzielających nawy. Na końcu wsi znajdują się resztki cmentarza ewangelickiego przy drodze do Depotu, gdzie w 1871 roku byli wiezieni jeńcy francuscy. Obecnie mieści się tam Technikum Leśne, w lesie pozostałości umocnień
MRU. W Rogozińcu zachowała się zabudowa z przełomu XIX i XX w.

HISTORIA:
Rogoziniec jest wsią o metryce średniowiecznej, wzmiankowaną w źródłach po raz pierwszy w 1425 r., kiedy to Władysław Jagiełło zastawił ją Abrahamowi Zbąskiemu. Należącą do starostwa międzyrzeckiego królewszczyznę zastawiano i obciążano długami również w latach następnych (w 1431 r. zastawiono ją Piotrowi Ogance, a w 1458 r. Stanisławowi Zbąskiemu). W latach 60- i 70-tych XV w. dziedzicem Rogozińca był Wojciech Oganka. W 1513 r. Zygmunt I pozwolił opatowi paradyskiemu wykupić Rogoziniec od Stanisława Hińczy, stąd mylna tradycja, mówiąca pierwotnie o zakonnej własności wsi. W 1520 r. wieś przeszła w ręce Michała Bielawskiego. W 1546 r. król Zygmunt I uwolnił mieszkańców wsi od pańszczyzny. Z 1640 r. pochodzi informacja o istnieniu we wsi (po zachodniej stronie cmentarza) szkoły. W 1793 r. rząd pruski sprzedał przejęte dobra starościńskie - w tym i Rogoziniec - markizowi von Luchesini. Po 1871 r. - w ramach reparacji wojennych - na południe od Rogozińca Francuzi wybudowali koszary (obecnie Technikum Leśne). W ostatniej ćwierci XIX w. w Rogozińcu nie było majątku ziemskiego. Wieś należała do powiatu międzyrzeckiego i liczyła 789 mieszkańców (742 ewangelików i 47 katolików). Według  spisu z dnia 17 maja 1939 r. wieś liczyła 761 mieszkańców. W czasie okupacji był tu obóz jeniecki.

Źródła: www.zbaszynek.pl, www.zbaszyn.pl, www.informix.gower.pl
Zdjęcia: Staszek Pietkiewicz