Cieciszów

Opis

Wieś położona we wschodniej części gminy Szprotawa, granicząc z gminą Niegosławice. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi 647,07 ha, tj. 6,47 km2, zamieszkałe przez 121 mieszkańców, przy gęstości zaludnienia wynoszącej 19 osób/km2.

Wieś posiada: wodociąg, oświetlenie uliczne, świetlicę wiejską.

W Cieciszowie warto zobaczyć zespół pałacowo-parkowy objęty opieką przez Konserwatora Przyrody.

 

Źródło informacji: www.szprotawa.pl