Chocicz

Opis

 

Chocicz położony jest w kierunku północno-wschodnim od Lubska, na zachód od drogi nr 287, prowadzącej m. in. do Bobrowic.


Warto zobaczyć:

- Wzniesiony w 1687 roku kościół o szachulcowej konstrukcji. Salowy,
z przylegającą od południa kruchtą, od wschodu zamknięty trójbocznie. Od strony zachodniej góruje, dobudowana na początku XX stulecia, ceglana wieża.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.