Górzyn

Opis

Wieś na północ od Lubska, położona przy drodze nr 287 biegnącej w kierunku Bobrowic.

Warto zobaczyć:

- Wieża mieszkalna służąca dawniej jako lokum osoby związanej z obsługą kościoła. Wzniesiona w XV wieku, po zniszczeniach w roku 1785 została nadbudowana w górnej części. Budowla piętrowa ze schodami w grubości muru, założona na planie kwadratu, murowana z kamienia i cegły, nakryta czterospadowym dachem. Kiedyś była powiązana z kościołem o średniowiecznym rodowodzie, przebudowanym w XVII-XVIII wieku i zamienionym w zbór ewangelicki, który został zniszczony po 1945 roku.
- Zabudowa mieszkalna wsi pochodząca głównie z XIX wieku (ponad 100 domów). Budynki parterowe, murowane, nakryte dwuspadowymi dachami. Najstarszy dom datowany jest na stulecie wcześniejsze, powstał w 1780 roku.

Źródła informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.