Tuchola Żarska

Opis

 

Wieś położona na wschód od Lubska, blisko drogi nr 289 prowadzącej w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego.

Warto zobaczyć:

- Murowany z kamienia i cegły kościół z 1597 roku, przebudowany w roku 1750. Budowla bez cech stylowych, salowa, z kaplicą i przedsionkiem od strony południowej, nakryta cztrospadowym dachem z wieżyczką w środkowej części.
- Barokowy pałac z 1741 roku, rozbudowany w XIX i XX wieku (przybudówki), piętrowy, murowany. Na parterze w części pomieszczeń zachowały się krzyżowo-beczkowe sklepienia. Nad wejściem widoczny kartusz z piaskowca, na którym widnieje data budowy. Całość nakrywa dach mansardowy z powiekami.
- Park o charakterze krajobrazowym, założony na przełomie XVIII-XIX wieku.
- Zabudowania folwarczne, późnoklasycystyczne, murowane z cegły z lizenami zdobiącymi elewacje:
  * obora (koniec XVIII w.);
  * stajnia (druga ćwierć XIX w.);
  * dwie stodoły (druga ćwierć XIX w.).
- Leśniczówka z początku XIX wieku. Parterowa, murowana z cegły, nakryta dwuspadowym dachem z naczółkami.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.