Lubanice

Opis

 

Lubanice – pierwsza wieś na ziemiach Biebersteinów, która przyjęła naukę Lutra.

Jak podaje Tomasz Jaworski, autor książki „Żary w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego”, państwo stanowe Bieberstainów było poważnym ośrodkiem myśli reformatorskiej. Istnieją informacje, że już w w 1520 roku proboszcz wsi Olszyniec wymieniał listy z Marcinem Lutrem. Wieś Lubanice była pierwszą miejscowością
w dobrach Biebersteinów, która przyjęła naukę Lutra w 1523 roku, czyli kilka lat wcześniej niż
Żary. W Lubanicach też działał w 1523 roku Mikołaj Jakubica, który przetłumaczył w 1548 roku Nowy Testament na miejscowy język.

Popularność nowych idei w słowiańskiej części społeczeństwa państwa stanowego wynikała z reakcji na proces germanizacyjny i dyskryminacyjny, jaki dotykał tę ludność w poprzednim okresie. Wiązane z reformacją nadzieje zostały zrealizowane wprawdzie tylko w części, która jednakże umożliwiła przetrwanie elementu słowiańskiego w następnym okresie.