Olbrachtów

Opis

 

Wieś (sołectwo), która ze względu na bliskie położenie od Żar (kierunek południowo-zachodni) ma charakter podmiejskiego osiedla. W pobliżu Olbrachtowa wypływa najdłuższa rzeka Dolnych Łużyc Lubsza (Lubica) i prowadzi 45-kilometrowy "czerwony" szlak turystyczny Żary - Łęknica.

Warto zobaczyć:

- Gotycki kościół p.w. Św. Michała, wzniesiony na przełomie XIV-XV wieku,
w następnych stuleciach rozbudowywany i przebudowywany. Jednonawowy, murowany z kamienia i cegły, od północy zakrystia i kaplica (XVIII w.), a od zachodu wieża z lat 1881-1882. Gotyckie (schodkowe) szczyty prezbiterium (sklepienie krzyżowo-żebrowe z końca XV w.) i nawy (sklepienie kolebkowo-krzyżowe z XVII-XVIII w.).
- Park popałacowy rozciągający się w pobliżu kościoła.
- Folwark z XIX stulecia.

Źródło informacji:
S. Kowalski, Zabytki województwa zielonogórskiego, LTN, Zielona Góra 1987.
http://szlaki.pttk.pl/lubuskie/zary02.html
http://www.gminazary.pl/index.php?id=86&lng=pl