Gmina Nowogród Bobrzański

Statut:
Powiat: powiat zielonogórski
Województwo: gmina Nowogród Bobrzański
-
-
-
now.bobrz.um@post.pl
Opis

Gmina Nowogrod Bobrzanski liczy ok. 9500 mieszkańców, z czego ok. 5100 zamieszkuje miasto, a 4500 pozostałe 26 miejscowości wchodzące w sklad gminy. Gmina stanowi 16,52% powierzchni powiatu Zielonogórskiego. Siedziba gminy to Nowogród Bobrzański.
Władze samorządowe, podejmują szereg działań służących rozwojowi gospodarczemu i cywilizacyjnemu gminy. Zmodernizowano, bądź wybudowano nowoczesną infrastrukturę techniczną, m. in.: sieci telefoniczne, sieci wodociągowe, modernizowane są drogi, chodniki, oświetlenie, budowana jest sieć kanalizacyjna. Na terenie gminy powstały trzy nowe oczyszczalnie ścieków oraz bardzo nowoczesne mikroregionalne składowisko odpadów komunalnych. W Niwiskach powstaje nowa szkoła podstawowa. Władze samorządowe pozyskują znaczne środki na rozwój z programów pomocowych. Gmina korzystała m. in. Ze środków Phare CBC, SAPARD, Banku Światowego, Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej czy Counterpart Fund oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przy udziale mieszkańców, władze gminne opracowały Strategię Rozwoju Gminy, w której jako misję (dążenie mieszkańców) zapisano, że: Nowogórd Bobrzański to przyjazna dla środowiska gmina, która dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze i usługach oraz dużej aktywności mieszkańców, jest spokojnym miejscem i atrakcyjnym terenem inwestycyjnym, to gmina umiejętnie wykorzystująca swoje zasoby naturalne i walory położenia.

Do turystycznych atrakcji gminy możemy zaliczyć, na terenie miasta: Kościół pw. św. Bartłomieja z XII wieku, jedyna pozostałość po kompleksie zabudowań na wzgórzu zamkowym, Kościół pw. Wniebowzięcia z początku XIII wieku, wzniesiony przez zakon Augustianów, sprowadzonych nad Bóbr z Francji, za sprawą księcia śląskiego Henryka Brodatego oraz ruiny fabryki amunicji, części niemieckiego koncernu IG Farben, która funkcjonowała w lasach przyległych do miasta od 1940 do 1945 roku.
W innych miejscowościach gminy na uwagę zasługują: kościół filialny pw. św. Katarzyny, z XIII wieku w
Niwiskach, kościół filialny pw. św. Wawrzyńca, pałac z XVI-XVII wieku w Bogaczowie, fragment Wałów Chrobrego w Skibicach.
Do innych atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie
Nowogrodu Bobrzańskiego zaliczyć można ośrodek sportowo – wypoczynkowy na terenach byłej żwirowni, przyciągający latem liczne rzesze spragnionych wypoczynku nad wodą mieszkańców okolicznych aglomeracji. Ośrodek oferuje wspaniałą piaszczystą plażę, strzeżone kąpielisko, sprzęt pływający, boiska. Dwie leśniczówki w Klępinie oferują gościnę dla myśliwych i nie tylko. Na terenie gminy funkcjonuje pięć gospodarstw agroturystycznych. Wsie Wysoka i Podgórzyce łączy malowniczy szlak turystyczny biegnący moreną wzdłuż starego koryta Bobru. W ostatnich latach Gmina wybudowała 17 km ścieżek rowerowych, które rozchodzą się z Nowogrodu do wsi Drągowina i dalej na południowy wschód, wzdłuż rzeki Brzeźniczanka, do granicy z gminą Brzeźnica, oraz z Nowogrodu na zachód do granicy z gminą Jasień.

Nowogród Bobrzański współpracuje z gminami partnerskimi: Lübbenau / Spreewald Niemcy, Bellingwedde Holandia.