Dobroszów Wielki

Opis

Wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański. Miejscowość jest malowniczo położona nad rzeką Bóbr.
 
Przebiega przez nią droga wojewódzka nr 295.

Wieś po raz pierwszy wymieniana jest w źródłach w 1245 roku, gdy książę śląski, Bolesław Rogatka, podarował ją klasztorowi w Nowogrodzie Bobrzańskim. Pierwsze informacje do­tyczące właścicieli pojawiają dopiero w XV wieku. W 1450 roku. Dobroszów Wielki nale­żał do rodu von Steinborn. Około 1474 roku druga część miejscowości została własnością rodziny von Zwecke. Pod koniec XV wieku właścicielem dobroszowskich dóbr był Chri­stoph von Unwürde, którego córka, Margaretha, wniosła wieś w posagu Heinrichowi von Gladiss z Gorzupi. Ich potomkowie związani byli z Dobroszowem Wielkim do 1752 roku. Należała do nich połowa wsi, zwana folwarkiem dolnym. Na początku XVI wieku, Mel­chior Heinrich von Gladiss powiększył dobra o folwark górny, wydzielony z drugiej po­łowy wsi, należącej wówczas do rodziny von Zaschau oraz o czynsze z Dobroszowa Ma­łego. W 1752 roku Siegmund Heinrich von Gladiss sprzedał majątek braciom – Johan­nowi Carlowi, Augustowi Ferdinandowi i Johannowi Wilhelmowi von Bomsdorff. Nabyli oni oba folwarki, a rok później również ziemię należącą do rodziny von Zeschau. Tym sa­mym stali się właścicielami całego Dobroszowa Wielkiego. Od roku 1802 do 1917 właści­ciele wsi zmieniali się 11 razy. W 1912 roku jako właściciel wymieniany jest budowniczy Schenck z Halensee, a w latach 1922-1937 dr Bierei z Calle.
 
W latach 1975-1998 wieś administracyjnie należała do województwa zielonogórskiego.
 
Zabytki

Dwór z XVIII wieku - budynek murowany z cegły, tynkowany, założony na planie prosto­kąta, z dostawioną wtórnie od zachodu przybudówką kryjącą klatkę schodową. Po II wojnie światowej majątek w Dobroszowie Wielkim był użytkowany przez PGR. Dwór zaadoptowano na mieszkania i biura. Obecnie budynek znajduje się w rękach pry­watnych i pełni funkcje mieszkalne.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrosz%C3%B3w_Wielki oraz http://www.lwkz.pl/monument/show/id/424