Zamek W Bobrzanach

Opis

 

Zamek w miejscowości Bobrzany w województwie lubuskim, w gminie Małomice.

Zdjęcie pochodzi z portalu www.skarabeusz.priv.pl

Pierwsze informacje o wsi pochodzą z początków XIV wieku. Źródła mówią o istnieniu tam siedziby rycerskiej, która nieużytkowana, popadła w końcu średniowiecza
w ruinę. Początkowo Bobrzany połączone były z
Chichami, a bezpośrednie sąsiedztwo z Janowcem spowodowało, że wybudowaną w latach 1544-1560 na fundamentach starszej wieży rezydencję, określano jako zamek w Chichach Górnych lub Janowcu.

Od połowy XVIII wieku do 1945 roku właścicielem Bobrzan był ród Grafów von Dohna. Od 1818 roku mieściła się tu siedziba starostwa. Wieś podzielona była na dwie części zwane Nieder i Ober. Siedziba właścicieli leżała w tej pierwszej i określana była jako „Charlottenhohe". W XVIII wieku założono park z dwoma stawami, a w XIX obok rezydencji powstał folwark.

Zamek budowano w dwóch etapach. W pierwszej fazie powstała budowla trójskrzydłowa, z brukowanym dziedzińcem, zamkniętym murem kurtynowym i bramą wjazdową. W skrzydle zachodnim znajdował się piętrowy, dwuarkadowy krużganek. Naroża skrzydeł zostały wybrzuszone, tworząc prostokątne baszty. W XVI wieku obiekt przybrał formę renesansowej rezydencji. Około 1560 roku wybudowano od zachodu skrzydło boczne i budynek bramny. Gotyckie okna, w profilowanych wnękach z odcinkowym nadprożem, otrzymały nowy prostokątny kształt. Profilowane obramienia zwieńczono gzymsem, a pod okapami ułożono z kół sgraffitowy fryz. Wprowadzono też zmiany we wnętrzach, stosując nowe podziały. Większość pomieszczeń kryta była belkowanymi stropami. Z końca XV wieku i z późniejszego okresu pochodzą sklepienia kolebkowe, krzyżowe i sieciowo gwiaździste. Użytkowany do 1960 roku zamek zostaje opuszczony. Przyczyną jest pożar, który częściowo niszczy obiekt. Dopiero w latach 1979-80 budowlę zabezpieczono, a po przejęciu zamku przez prywatnego użytkownika podjęto tam prace remontowo-adaptacyjne.

 

Źródło informacji: http://www.skarabeusz.priv.pl/index.php?title=Zabytki_lubuskie-Bobrzany_(zamek)