Rzeka Postomia

Opis
Na zdj. Postomia o świcie, autor: Jerzy Strzelecki, źródło: Wikipedia.

Postomia, Kanał Postomski to rzeka w województwie lubuskim, lewy dopływ Warty o długości 67 km i powierzchni dorzecza 1 425 km².
 
Rzeka posiada swoje źródła na wschód od
Sulęcina,
w miejscowości
Wędrzyn.

W przeszłości rzeka wypływała wąskim rowem prowadzącym przez ogródki działkowe w miejscowości Wędrzyn z jeziora Postomsko, jednakże susza hydrologiczna, występująca na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, doprowadziła do znacznego obniżenia zwierciadła wody w jez. Postomsko, co skutkowało zerwaniem bezpośredniego połączenia hydrologicznego jeziora Postomsko z rzeką Postomią.

Rzeka płynie przez Pojezierze Łagowskie i Kotlinę Gorzowską, w środkowym
i dolnym biegu (do Słońska) płynie w uregulowanym korycie jako Kanał Postomski. Przepływa przez
Park Narodowy Ujście Warty, współtworząc znajdujące się na jego terenie rozlewiska, a do Warty uchodzi na południe od Kostrzyna nad Odrą.
 
Główne dopływy:

 lewe: Lenka, Ośnianka;
 prawe: Kanał Bema.
 
Ważniejsze miejscowości nad Postomią:

Wędrzyn, Ostrów, Sulęcin, Krzeszyce, Lemierzyce, Słońsk.

 

Źródło informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Postomia

Zdjęcie: Jerzy Strzelecki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Postomia