Łagodzin

Opis

Łagodzin - Niemiecka nazwa Egloffstein – wieś sołecka położona na południowej granicy Gorzowa.

Na północy wsi, a więc już na terenie miasta odkryto osadę neolityczną oraz
z okresu kultury łużyckiej i młodszej epoki brązu. Znaleziono motykę kamienną oraz ślady kultury ceramiki wstęgowej.

Współczesne osadnictwo datuje się od XVIII-wiecznej kolonizacji doliny Warty.
Kolonia założona została w 1772 r. na gruntach miasta Gorzowa, a mieszkańcy wnosili czynsz do kamery miejskiej.

Istniały tu również dwa majątki dziedziczne.
Niemiecka nazwa wsi została nadana na cześć płk Egloffsteina z Frankfurtu n.O. (nb. podobnie zwał się jeden z krzyżackich wójtów Nowej Marchii).

Do ustalenia polskiej nazwy wykorzystano zapis z dokumentu sporządzonego 30.03.1372 r. z okazji zakupienia przez miasto paradyskiego folwarku (później „Krowi-Gród”), a granica biegła „usque ad Wartham, et ante pratum Roswese et Lagodin, usque Ulim...”. Łąka „Roswese” dała później nazwę kolonii Zieleniec, druga natchnęła komisję nazewniczą.

W 1933 r. grunty wsi wynosiły 116 ha. Liczba domów dopiero w 1861 r. zwiększyła się do 43.

Od 01.08.1977 r. północne przysiółki Łagodzina wraz z sołectwem Zieleniec (granicą była linia kolejowa zbudowana w 1912 r.) weszły w skład miasta. Najstarsze księgi kościelne sięgały roku 1750, a więc okresu sprzed założenia kolonii.

Pierwszy wspomniany kościół szachulcowy zbudowany został w 1813 r. a pamiątką po nim zarejestrowaną w okresie międzywojennym, był kielich cynowy z 1793 r. Kościół ten stanowił filię „Kościoła Zgody” (biały kościółek) w Gorzowie, co może sugerować, iż część kolonistów była wyznania kalwińskiego. Nb. księgi kościelne z lat 1812-17 notują wiele nazwisk wskazujących na słowiańskie pochodzenie osadników.

Następny masywny kościół zbudowano w 1862 r.

Na jego miejscu w 1901 r. wzniesiono obecną budowlę. Jej położenie na skraju wsi wskazuje, iż świątynia miała również służyć mieszkańcom Zieleńca. Stanowiła ona wówczas filię protestanckiej parafii w Ulimiu. Związki te utrzymano po wojnie, chociaż ten okręg duszpasterski należał kanonicznie do parafii św. Krzyża
w Gorzowie.

Dopiero 03.05.1974 r. parafia w Ulimiu usamodzielniła się. Kościół w Ulimiu został poświęcony 30.06.1946 r.

Po ostatniej wojnie gromada Łagodzin należała do zbiorczej gminy wiejskiej Zieleniec, a w latach 1954-72 – podlegała tamtejszej Gr.RN. Od 05.12.1972 r. wieś należy do gminy Deszczno.

Aktualnie w Łagodzinie zamieszkuje 311 osób, powierzchnia wsi wynosi 188 ha.