Gmina Santok

Statut: gmina Santok
Powiat: gorzowski
Województwo: Lubuskie
-
-
-
urzad@santok.pl
Opis

 

Gmina Santok położona jest w północnej części województwa lubuskiego, na wschód od Gorzowa Wlkp., wzdłuż dwóch rzek tj. Warty i Noteci i zajmuje obszar 16.830 ha.
Santok to jedna z najstarszych miejscowości w Polsce, pierwsza wzmianka pisana o Santoku pochodzi z 1097 roku, natomiast początki grodu santockiego sięgają przełomu VII i VIII wieku. W 1997 roku Santok obchodził jubileusz 1300 - lecia grodu.

Gmina od zachodu przylega bezpośrednio do miasta Gorzowa Wikp. w odległości - 12 km, od przejścia granicznego w Słubicach - 60 km, w Świecku - 64 km. Odległość do najbliższej trasy międzynarodowej Świnoujście - Jakuszyce - 15 km, do Berlina -126 km.
Rzeźba terenu gminy jest bardzo zróżnicowana, charakteryzująca się dużymi wzniesieniami na Równinie Gorzowskiej oraz nisko położonymi gruntami w zlewni rzek Noteci i Warty. Znaczny obszar gminy to lasy położone w dwóch dużych kompleksach Puszczy Gorzowskiej i Noteckiej. Malowniczo położony nieskażony teren zachęca do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.
W okresie wiosenne - letnim rzeką Wartą z Gorzowa do Santoka regularne rejsy odbywa statek wycieczkowy cumujący w pobliżu santockiego grodziska.
Istnieje możliwość przeprawy promem rzecznym i zwiedzenia
Muzeum Grodu Santok. Pola namiotowe i zagospodarowane nabrzeże Noteci zachęcają do uprawiania turystyki wodnej. Natomiast pobliskie lasy słyną z grzybów i pięknych, bogatych w ryby jezior.

Wieża w Santoku


Gmina Santok ze względu na znaczny udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni 8.600 ha jest gminą typowo rolniczą. Korzystne warunki glebowo-przyrodnicze stwarzają duże możliwości rozwoju przemysłu rolno-spożywczego, szczególnie przetwórstwa owocowo-warzywnego w oparciu o lokalnych producentów.

Gmina jest atrakcyjna turystycznie. Najczęściej uprawiana tu jest:

  • turystyka aktywna - wodna – polski i międzynarodowy ruch turystyczny na Warcie i Noteci na małych jednostkach,

  • turystyka aktywna - sporty wodne: kajakarstwo, spływy

  • turystyka aktywna – rowerowa – na bazie istniejących oznakowanych i nieoznakowanych ścieżek rowerowych oraz dwóch stanic rowerowych,

  • wędkarstwo,

  • myślistwo,

  • turystyka kulturowa – na bazie zachowanych na terenie gminy obiektów zabytkowych i archeologicznych

  • turystyka przyrodniczo-krajoznawcza – ukierunkowana na wrażenia estetyczne związane z walorami krajobrazu i przyrody gminy. Sprzyjają jej wytyczone szlaki turystyczne, ciekawe florystyczne rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody zachowane na terenie gminy,

  • rekreacja – grzybobrania, spacery.


Zdjęcie Robert Kaczanowski

 
Staszek Pietkiewicz
Zdjęcia do galerii nadesłali: Zientu, Adam Korzeniowski, Malmyga oraz S.P.