Żytowań

Opis

Położony 6 km na północ od Gubina w dolinie Nysy Łużyckiej na skrzyżowaniu dróg łączących Gubin z Kosarzynem oraz granicę państwa z drogą wojewódzką nr 138
w
Wałowicach. Owalnica – 1370 rok. Plan rozbudowy – wielodrożnica. Zabudowa zwarta szczytowa i kalenicowa. Własność cystersów z Neüzelle.

W okolicy Żytowania znajdują się liczne stawy hodowlane karpia i pstrąga

W planach jest budowa mostu przez Nysę Łużycką.

Żytowań jest położony w otulinie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego.

Zdj. Żytowań, www.gminagubin.pl

Źródło informacji: www.gminagubin.pl