Kryl

Opis

XIX-wieczne wybudowanie na gruntach wsi Templewo, położone po północnej stronie szosy do Sulęcina
 
UKŁAD URBANISTYCZNY 

  
Historyczny (XIX-wieczny)  
 
Kilkuzagrodowe, luźno rozmieszczone wybudowanie, rozlokowane po zachodniej stronie rzeczki Jordanki (Ponikwy). Zagrody o zróżnicowanych formach i skali zabudowy, od 4-budynkowych do 2-budynkowych. 

 
Współczesny 
 
Kryl to maleńka osada w sołectwie Templewo, oddalona ok. 10 km na południowy-zachód od
Bledzewa. Obecnie osada składa się z dwóch zagród, rozlokowanych przy drodze z Nowej Wsi do Grochowa, brak dużej zagrody w południowej części osady. Zabudowa bez wartości kulturowych.