Kęszyca

Opis

KĘSZYCA (Gantzitz, Kainscht) - wieś położona przy drodze lokalnej z Nietoperka do Kurska, 6 km na południowy zachód od  Międzyrzecza. PKS. Sklep.
We wsi kościół szachulcowy z 1728 r. z murowaną, neogotycką wieżą dostawioną w 1886 r. Kościół jest budynkiem salowym, z trójbocznie zamkniętą partią wschodnią. Przylegającą od zachodu wieżę wieńczy strzelisty hełm o charakterze iglicy. Teren kościelny ogrodzony jest kamiennym murem.
Kęszyca leży na terenie utworzonego 30 września 1997 roku Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Uroczyska Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Okolica jest wyjątkowo piękna, wysokie morenowe wzgórza, duże obszary leśne z jeziorami, umocnienia
MRU to naturalne walory tej miejscowości.


Kościół w Kęszycy

HISTORIA
Kęszyca jest to wieś o metryce XIII wiecznej, pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1328. Nazwa wsi wiąże się z wyrażeniem kęsy lub kusy - co znaczyło krotki. W 1405 r. wieś Kantzicz należała do kasztelana międzyrzeckiego. W 1446 r. dziedzicem wsi Chanzicze był niejaki Piotr, z kolei w 1452 r. posiadaczem sum zastawnych był m.in. na Kasiczy był tentriusz międzyrzecki Niemierza z Lubusza. Kęszyca stanowiła pierwotnie jednowioskową parafię. Pierwszy kościół został ufundowany przez biskupów lubuskich już w XIII lub w 1 poł. XIV wieku. W 1728 roku  Franciszek Woliński (archidiakon śremski i proboszcz międzyrzecki) wystawił nową świątynię o konstrukcji ryglowej. W 1886 r. dobudowano od zachodu murowana wieżę.
W latach 1857 - 1926 w Kęszycy była czynna kopalnia węgla brunatnego.  W latach 1942 - 1945 był tu duży obóz dla jeńców wojennych: Rosjan, Francuzów, Włochów, a we wsi obóz pracy dla Polaków.

CIEKAWOSTKI
Na północ od wsi odkryto osadę kultury łużyckiej (cmentarzysko ciałopalne popielcowe). Na zachód od jeziora Stoki znajdują się wyraźne ślady grodziska (średnica 25m i wysokość 6 m).
W okolicy miejscowości  znajdują się elementy pasa MRU, tzw. "zęby smoka" oraz zespoły fortyfikacyjne w postaci schronów bojowych i podziemnych korytarzy

Źródła: B. Kucharski - Informator Turystyczno-Krajoznawczy Województwa Gorzowskiego, http://www.kalawa.salezjanie.pl, http://www.miedzyrzecz.biz, www.miedzyrzecz.pl
Zdjęcia Staszek Pietkiewicz