Stary Dwór

Opis

Stary Dwór (Altenhof, Kgl. Forst.), wieś położona przy lokalnej drodze z Brójec do Bukowca, 12 km na południowy wschód od Międzyrzecza.

Miejscowość o średniowiecznej metryce, wzmiankowana w 1256 roku. W Starym Dworze, wsi należącej do opatów paradyskich, odbył się tajny zjazd wielkopolskich przywódców konfederacji barskiej.

We wsi zachował się położony w dziewiętnastowiecznym parku dwór z połowy XVIII wieku. Jest to budowla murowana, wzniesiona na planie prostokąta, parterowa, nakryta naczółkowym dachem. W pobliżu znajdują się budynki gospodarcze o elewacjach licowanych czerwoną cegłą, powstałe u schyłku XIX wieku. W parku podziwiać można pomnikowe lipy.

W centrum wsi wznosi się kościół pw. Św. Wawrzyńca, zbudowany w latach 1933 - 1935 w miejscu wcześniejszej świątyni, założonej prawdopodobnie przez cystersów paradyskich. Na dachu kościoła uwiły sobie gniazdo bociany.
Na cmentarzu znajduje się neogotycka kaplica i okazały grobowiec z XIX wieku z doryckim portykiem.

Wieś leży na granicy obszaru chronionego krajobrazu, w pofałdowanej okolicy, w odległości 3 km na północny zachód znajduje się rezerwat przyrody Czarna Droga (21,15 ha) z okazami między innymi dębów, buków, leszczyny i lilii złotogłów.

W 2004 roku w Starym Dworze powstało stowarzyszenie „Nasza Wieś Jutro”, które dzięki pomocy Wspólnoty Europejskiej spisało oraz wydało „Kronikę Małej Ojczyzny”, która zawiera dzieje wsi od czasów powstania po czas teraźniejszy. W miejscowości istnieje boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, w sercu wsi utworzono plac do organizowania festynów. Istnieje również sala wiejska, lecz obecnie nie jest ona wykorzystywana przez mieszkańców, ponieważ wymaga ona gruntownego remontu. Dzięki stowarzyszeniu w maju 2004 r. zorganizowano festyn dotowany przez Polska Fundację im. Roberta Schumana, w ramach XI Spotkań Europejskich. Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie i dbanie o obiekty kulturowe, zajmowanie się problemami młodzieży i popieraniem wszelkich działań mających na celu promowanie oraz rozwój wsi Stary Dwór.

Informacje na podstawie opracowania Krzysztofa Jodłowskiego i Doroty Matyaszczyk (Wielkopolski Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Poznaniu) i strony http://www.informix.gower.pl/miedzyrzecz_strony/stary_dwor/stary_dwor.htm tekst i zdjęcie nadesłał Staszek Pietkiewicz.